Download File

Download file: Hotelier[2001].VietSub.KST.Ep04.avi
Vote
For this file voters: 0 x
0/10
  • Posted: 31 Mar 2010
  • Size: 100.00 Mb
  • Downloads: 3
  • Description: [MBC -­2001]Hotelie­r ­Đạo­diễn:­Chung Yong­Woo Giám­chế: ­Shin Ho­Kyoon Biên­kịch: ­Kang Eun­Kyung Thể­loại: ­Tình cảm ­Số tập: ­ 20 Khởi­chiếu: ­Tháng 4,­'01 Diễn­viên chính­ Kim­Seung Woo­vai Han Tai­Jun Bae Yong­Joon vai­Frank Shin­Dong­Hyuk Song­Yun Ah vai­Seo Jin­Young Song­Hye Kyo vai­Kim Yon Hee ­Các diễn­viên khách­ Park Jung­Chul vai­Choi Young­Jae (con­trai chủ­tịch­Choi) Choi­Hwa Jung vai­Lee Soon­Jung (Quản­lý nhân­viên dọn­phòng) Hun­Joon-ho vai­quản lý­Oh Hyung­Man Choi­Yong Min vai­Leo (Trợ­lý của­Frank) Han­Hin Hee vai­Chủ tịch­Kim Joo Hyun­- Chủ­tịch­Choi Yun Yeo­Jeon vai­Vợ chủ­tịch­Choi Kim Na­Rae - Jenny­Shin Dong­Hee (em gái­Frank) ­bTóm tắt­nội dung ­ Chủ­tịch Choi,­người­sáng lập­khách sạn­Seoul,­chết vì­bệnh tim­sau khi bị­người­bạn cũ­của ông,­Kim Bok-man,­bức ép­muốn­chiếm­đoạt­khách­sạn. ­Người­thừa kế­sự­nghiệp­của ông­sau khi ông­qua đời­là vợ­của ông,­phu nhân­Yoon. Phu­nhân chủ­tịch chưa­bao giờ­giữ một­chức vụ­gì trong­khách sạn­hoặc có­kinh­nghiệm­về kinh­doanh nhưng­bà phải­nắm lái­trèo vì­con trai­của họ,­Choi Young­Jae, là­một công­tử chỉ­thích chơi­chứ không­thích làm.­ Phu nhân­Yoon phải­đương­đầu với­sức ép­của­những dự­định thu­mua của­ông Kim. ­Không­muốn sự­nghiệp­một đời­của­chồng­mình lọt­vào tay ké­khác nên­bà đã­quyết­định­nhờ một­quản lý­thân tín­của khách­sạn là­Sun Jin­Young sang­Mỹ để­mời Han­Tae-jun­trở về­giuíp đỡ­khách sạn­vượt qua­nguy cơ. ­Han Tae-jun­đã từng­là quản­lý cao­cấp của­khách sạn­nhưng vì­một vụ­hiểm lầm­sảy ra­khiến anh­phải rời­bỏ khách­sạn. Để­kế hoạch­được­xuôn xẻ­và nhanh­lẹ, ông­Kim đã­mời­được­một­M&A­chuyên gia­thâu mua­khách sạn­về nước­giúp đỡ.­ Lúc­đầu Frank­không có­hứng thú­với kế­hoạch­của ông­Kim nhưng­sau khi anh­tình cờ­gặp­được Seo­Jin-young­và biết­được là­cô làm­việc tại­khách sạn­Seoul - nơi­mà ông Kim­muốn thu­mua. Frank­và người­trợ lý­của anh,­Leo, dọn­vào khu­biệt thự­loại nhỏ­thuộc­khách sạn­Seoul để­dễ bề­thu lược­tin tức­và triển­khai kế­hoạch thu­mua. Nhưng­sau nhiều­lần tiếp­xúc anh­đã dần­dần yêu­cô quản­lý Seo. ­Sau 21 năm­trở lại­quê­hương,­Frank có­tìm­được­bến bờ­của hay­phúc hay­không? Sau­sự cố­sảy ra ở­khách sạn­khiến Han­Jae-jun­phải rời­khỏi­chức vụ­và nghĩ­là sẽ­không bao­giờ lại­khách sạn­Seoul nữa­nhưng anh­đã quay­trở lại.­ Anh cũng­như chủ­tịch Choi,­khách sạn­Seoul là­cuộc­đời của­anh. Han­Jae-jun có­biết bao­nhiêu công­việc­phải lo­sau khi­tiếp­quản­khách­sạn. ­Ngoài­việc tìm­cách đối­phó với­những­đối thủ­của khách­sạn, anh­còn phải­bảo vệ­Kim Yoon-hee­khỏi vòng­tay sắp­đặt của­người­cha,­người­đồng­nghiệp và­bạn gáu­xưa của­anh đang­dần dần­nghiêng­về Frank,­và làm sao­giúp con­trai chủ­tịch bỏ­tính lãng­tử. Han­Tae-jun có­đủ sức­và sự­minh mẫn­để lo­mọi­chuyện chu­toàn­không? Sau­những khó­khăn mà­bên phía­ông Kim­gây ra đã­giúp nâng­cao tinh­thần­đoàn kết­của các­nhân viên­khách­sạn. ­Đối với­họ, khách­sạn không­chỉ là­nơi mà­họ kiếm­cái sinh­nhai. Nó­hơn thế­nữa. Sau­khi chứng­ki6én­những gì­các nhân­viên làm­cho khách­sạn đã­làm Frank­thay đổi­kế hoạch­ban đầu­của mình.­ Anh cùng­với tổng­giám đốc­Han cùng­nhau thiết­lập hệ­thống­điều­hành khách­sạn và­đối phó­với ông­Kim. Nhưng­sao chính­ngay lúc­khách sạn­sắp­bước qua­giai đoạn­tươi­đẹp thì­chủ tịch­Yoon phát­hiện mình­bị ung­thư...­Không lâu­sau thì bà­chết. Bà­chết trong­an bình khi­biết sự­nghiệp­một đời­của­chồng bà­đang­được­những­nhân viên­trung thành­và tận­tụy tiếp­quản. Và­đứa con­trai của­bà cũng­dần dần­thay­đổi....

Comments

No comments yet...

Recent reviews